ECDL Web Editing


ECDL Web Editing -moduuli on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat perustiedot ja taidot www-sivujen rakentamisesta ja päivittämisestä ja/tai tarvitsevat työssään www-julkaisun perustaitoja. Tämän moduulin suorittajalta edellytetään tietokoneen ja sen sovellusten sujuvia peruskäyttötaitoja.

ECDL Web Editing -moduulin suorittamisen vaatimuksena on, että tutkinnonsuorittaja ymmärtää www-julkaisun keskeiset termit ja osaa tehdä www-sivun. Tutkinnonsuorittaja ymmärtää HTML:n perusperiaatteet ja hallitsee yksinkertaiset ohjelmointitehtävät. Lisäksi hänen tulee osata käyttää editoria www-sivujen tekemiseen, tekstin muokkaamiseen, kehysten käyttämiseen sekä lomakkeiden ja taulukoiden luomiseen. Tutkinnonsuorittajan on myös osattava julkaista www-sivu. Lisäksi tutkinnonsuorittajan tulee osata tallentaa ja käsitellä www-sivuilla olevia kuvia ja olla perehtynyt www-julkaisuun liittyviin lakeihin ja tietoturva-asioihin. Tämän moduulin suorittajalta edellytetään sovellusten peruskäyttötaitoja, joihin kuuluvat tiedostojen avaaminen ja sulkeminen, sekä taitoa käyttää tietokonetta ja sen tiedostonhallintaa.

Tutkintovaatimukset

© 2016 ECDL Finland | Powered by Smart Kotisivutyökalu