ECDL Advanced - jatkotutkinnot
ECDL jatkotutkinnot ovat erillisiä tutkintoja, joista jokaisesta saa oman todistuksen. ECDL-jatkotutkintojen moduulit soveltuvat henkilöille, jotka haluavat eri ohjelmien edistyneemmät toiminnot tehokkaaseen käyttöön.

Tutkintosisällöt ovat vaativia, joten perustason osaaminen tulee tutkinnon suorittajalla olla ennen jatkotutkinnon suorittamista. Jatkotutkintoja voivat suorittaa henkilöt, jotka haluavat pätevän todistuksen laajan ohjelmahallinnan sisältökokonaisuuden hallitsemisesta. Jatkotutkintotodistusta voi myös käyttää osaamisen osoittamisena edistyneempien tietoteknisten taitojen hallitsemisesta ja sen voi myös yhdistää eri tutkintoihin ja koulutuksiin osaksi tietoteknisiä opintokokonaisuuksia esim. kaupan alan tutkinnoissa.

Jatkotutkintoja voi suorittaa seuraavista moduuleista:

1. tekstinkäsittely
2. taulukkolaskenta
3. tietokannat 
4. esitysgrafiikka 

Automaattitestit näistä neljästä moduulista löytyvät suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
 
Henkilölle, joka on suorittanut kaikki neljä jatkotutkintoa, myönnetään ECDL Expert -sertifikaatti.
ECDL Expert -tutkintokokonaisuus koostuu kaikista 4:stä jatkotason moduulista.
Expert-tutkinnon suorittaja todistaa hallitsevansa monipuolisesti työvälineohjelmien edistyneemmän käytön.
Tutkintokokonaisuus voidaan myös yhdistää eri tutkintoihin ja koulutuksiin osoituksena edistyneempien tietoteknisten taitojen hallitsemisesta, esim. kaupan alan tutkinnoissa.

© 2016 ECDL Finland | Powered by Smart Kotisivutyökalu