Vastuuhenkilökoulutukset
 

ECDL-testinvalvojakoulutus

Parhaan hyödyn ECDL-testauksesta ja tuoreimmat tiedot tutkintotarjonnasta saa käymällä ECDL-testinvalvojakoulutuksen.

Testinvalvojakoulutus on tarkoitettu kouluttajille, koulutussuunnittelijoille ja -sihteereille -kaikille, jotka ovat ECDL-tutkintojen kanssa tekemisissä testikeskuksessa. Koulutus antaa valmiudet toimia ECDL-testinvalvojana missä tahansa ECDL-testikeskuksessa.
Koulutukseen osallistumisen edellytys on ECDL-perustutkinto tai vastaavat taidot. Testinvalvojakoulutus on pakollinen kaikille ECDL-tutkintoja valvoville ja testejä vastaanottaville henkilöille, joten tehokkaan testauksen turvaamiseksi ja testausjärjestelmän parhaan hyödyn saamiseksi kannattaa koulutukseen osallistua vaikka usean henkilön organisaatiostanne!
 

Sisältö

Koulutuksen aikana käydään läpi ECDL-tutkintojärjestelmä, automaattisen testausjärjestelmän käyttö ja sen tehokas hyödyntäminen testitilanteessa ja opiskelijarekisterin ylläpidossa ja raportoinnissa sekä opiskelijahallinnointiin liittyviä seikkoja. Lisäksi demonstroidaan testitilanteita oikeiden testitilanteiden avulla ja käymme läpi Sophia-ympäristön testinvalvojan tehtävät. Koulutuksessa keskustellaan myös parhaista käytännöistä, työryhmätoiminnasta sekä kansallisista ja kansainvälisistä ECDL-yhteistyöhankkeista.
 

Health-kouluttajakoulutus


Health-kouluttajakoulutus on tarkoitettu terveydenhuoltoalalla toimiville tietotekniikkakouluttajille sekä Health-tutkintoa tarjoavien testikeskusten henkilökunnalle. Koulutus antaa valmiudet järjestää ja vastaanottaa ECDL Health-tutkinnon testejä Suomessa. Koulutus on pakollinen ECDL Health – tutkinnon kouluttajille.
 

Sisältö:

Koulutuksen aikana käydään läpi ECDL Health-tutkinnon taustaa, ja tietoturvan merkitystä terveydenhuoltoalan tietotekniikkaratkaisuissa. Päivän aikana käydään tarkasti läpi tutkintovaatimukset ja testien sisällöt. Koulutuksessa tutustutaan myös tutkintosuoritusten raportoinnin ja opintosuoritusten hallintotyökaluun. Kouluttajina toimivat ECDL Finlandin kouluttajan lisäksi myös terveydenhuoltoalan ammattilaiset.
 

Järjestämme myös räätälöityjä, organisaatiokohtaisista testinvalvoja- ja Health-koulutajakoulutuksia! Kysy lisätietoja info@ecdl.fi.

© 2016 ECDL Finland | Powered by Smart Kotisivutyökalu