Automaattinen testausjärjestelmä FAQ
Mitä automaattinen testausjärjestelmä vaatii laitteistolta? Pitääkö käyttäjän ladata jokin erillinen ohjelma tietokoneelleen?
Sophia, automaattinen testausjärjestelmä edellyttää pienen .exe-tiedoston lataamisen koneelle. Tämä tulee poistumaan syksyllä kun Sophia julkaisee virtuaaliympäristön, joka mahdollistaa testien suorittamisen millä laitteella tahansa. Jatkossa testikeskus voi siis valita kummalla tavalla haluaa testejä tarjota.

Missä automaattisia testejä voi suorittaa?
ECDL-testejä on monenlaisia: testivalikoima rakentuu demokokeista, lähtötasotesteistä sekä varsinaisista sertifiointikokeista. Demo- ja lähtötasotestejä voi opiskelija tehdä missä tahansa, vaikka kotona, mutta sertifiointitestejä tehtäessä on koulutetun testinvalvojan oltava läsnä. Tästä johtuen sertifiointitestejä voi suorittaa ainoastaan ECDL-testikeskuksissa.

Kuinka kauan koe kestää? Ehtiikö kokeen tehdä annetussa ajassa?
Koeaika on aina 45 minuuttia. Sen aikana on vastattava 36 kysymykseen. Testiä tehdessä opiskelija näkee koko ajan, kuinka paljon aikaa hänellä on vielä käytettävissään. Mikäli aika loppuu kesken, jää siihen asti vastatut kysymykset kuitenkin järjestelmän muistiin. Moneen kysymyksen vastaa kuitenkin nopeasti, ja tästä säästyy aikaa vaikeampien kysymysten miettimiseen. Kokeessa voi myös hypätä kysymyksen yli ja palata vastaamaan siihen vasta  kokeen lopuksi.

Mitä, jos tulee sähkökatko kesken kokeen? Entäpä jos verkkoyhteys katkeaa?
Mikäli koe on kestänyt vähintään 5 minuuttia häiriötilanteen syntyessä, jäävät koetulokset järjestelmän muistiin ja koetta voi jatkaa siitä, mihin jäi.

Miksi kokeessa ei saa pitää oppimateriaalia mukana?
ECDL-järjestelmään kuuluu, että missään kokeessa ei saa pitää oppimateriaalia tai muistiinpanoja mukana. Kokeet mittaavat käytännöllistä tietokoneen käytön osaamista, ja ne ovat rakennettu niin että yhden tai kahden ”nippelitiedon” unohtaminen ei vielä aiheuta koetuloksen hylkäämistä. Tietty osaamistaso edellyttää, että ohjelman peruskäyttö on niin hyvässä muistissa että tukimateriaalia ei tarvita. Kokeista pääsee läpi 75 % oikeilla vastauksilla.

© 2016 ECDL Finland | Powered by Smart Kotisivutyökalu