Erityisoppijat
ECDL on kaikkien saatavutettavissa

ECDL-tutkintoja voi suorittaa eri kieli- ja ohjelmaversioilla, mutta myös erityisopiskelijat on huomioitu. Erityisryhmille on kehitetty ohjeisto PD (People with Disabilities), jonka avulla tutkintoja voidaan mukauttaa myös erityisryhmille erilaisen tarpeiden mukaisesti.

Mukautettuja järjestelyitä voi olla esimerkiksi lisäaika kokeen suorittamiseksi tai avustajan tai apuvälineiden käyttäminen koetilanteessa. Mukautetuin järjestelyin suoritetut ECDL-tutkinnot sovitaan jokaisen tutkinnonsuorittajan kohdalla erikseen ennen koetilannetta. 

Kokelaille, joilla on todistettu vamma tai muu rajoite, voidaan mukauttaa koejärjestelyjä. Tällaisia ryhmiä ja rajoitteita ovat mm.

- näkövammaiset
- kuulovammaiset
- oppimisvaikeudet
- fyysiset vammat ja sairaudet
- kielivaikeudet (esim. maahanmuuttajat)Lataa PD:n luonnosversio

© 2016 ECDL Finland | Powered by Smart Kotisivutyökalu