Testikeskustoiminta
Testikeskus

ECDL-testikeskuksina toimivat laadukkaat koulutusorganisaatiot.
Tällä varmistetaan tutkinnon korkea ja yhtenevä taso sekä kansallisesti että kansainvälisesti. ECDL–tutkinnot ovat merkillepantava lisä kaikkien laadukkaiden koulutusorganisaatioiden valikoimiin. Maailmanlaajuisessa ECDL-testikeskusverkostossa on jo yli 45 000 testikeskusta ympäri maailman.

Koulutusorganisaatiolle  ECDL–testikeskusoikeudet tuovat taloudellisia etuja ja lisäävät kilpailukykyä. Testikeskusoikeudet kasvattavat myös positiivista imagoa sekä monipuolistavat koulutus- ja tutkintovaihtoehtoja. ECDL-testaus ja siihen liittyvä valmistava koulutus tuovat lisäarvoa koulutusorganisaation tuotevalikoimaan. ECDL-testausta voi myös käyttää esimerkiksi koulutusten arvioinnin apuvälineenä – testitulokset ovat puolueeton tapa osoittaa tutkinnon suorittajan todellinen osaaminen. Automaattinen testaustapa myös vähentää opettajien työtä – testituloksen saa välittömästi kokeen jälkeen, ja tulokset kirjautuvat suoraan opiskelijarekisteriin. Erillistä suoritusrekisteriä tai arkistointia testikeskuksessa ei tarvitse pitää, sillä suoritustietoja ylläpidetään ECDL Finlandin toimesta.

ECDL-tutkinnon voi suorittaa eri kieli- ja ohjelmaversioilla, mutta myös erityisopiskelijat on huomioitu. Testikeskukset voivat järjestää koetilaisuuksia mukautetuin koejärjestelyin People with Disablilities-ohjelman kautta.

ECDL Finland pitää yllä valtakunnallista suorittajarekisteriä ja hoitaa tutkintotodistusten kirjoittamisen ja postituksen suoraan suorittajille.


Miten testikeskukseksi?
Hakulomake jätetään ECDL Finlandin käsiteltäväksi sähköpostitse osoitteeseen info@ecdl.fi.
Hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen
ECDL Finland 
Itämerenkatu 1
00180 Helsinki
 

© 2016 ECDL Finland | Powered by Smart Kotisivutyökalu