ECDL på svenska

Datakörkortet ECDL - Global certifieringsstandard

Datakörkortet ECDL (European Certification of Digital Litteracy) är ett certifieringsprogram för datakunskaper. För att erhålla Datakörkortet ECDL krävs godkända testresultat i minst tre olika kunskapsområden. Kunskapskraven omfattar de vanligaste funktioner och programvaror som en användare möter i sin datormiljö.

ECDL är en internationellt accepterad och etablerad certifieringsstandard som tillämpas i 150 länder både i och utanför Europa. Utanför Europa heter varumärket ICDL (International Computer Driving Licence).
 

ECDL-examina

eMedborgare (3) Basic
 
Andra examina
Startnivå Förlättad grundexamensnivå  
- Baskunskaper
- Informationssökning
- Nättjänster
Computer Essentials 
Ordbehandling
Kalkylering
Databaser/List- och registerhantering
Presentation
Online Essentials
CAD 2-D
Image Editing
Web Editing
Health
IT Security
Project Management
Online Collaboration
- ECDL Advanced 
     Ordbehandling
     Kalkylering
     Databaser/List- och registerhantering
     Presentation
- Health Supplement
- CTP-utbildarutbildning
 
 

ECDL kunskapskraven på svenska (Syllabus 5.0).

Advanced kunskapkraven på svenska, moduler M3 och M4

Advanced kunskapkraven på svenska, moduler M5 och M6

 


ECDL Foundation

ECDL Foundation är stiftelsen som är huvudansvarig för hela konceptet ECDL.
Stiftelsen har sitt säte i Dublin, men i styrelsen är många europeiska nationaliteter
representerade, även Finland. Stiftelsens uppgift är bl a att säkerställa att ECDL-testningen
fungerar enligt fastställda regler i samtliga länder samt att sammanställa  kunskapskrav
för ECDL.
 

Syftet med Datakörkortet ECDL

  • Att främja och uppmuntra grundläggande datorkunskap hos alla.
  • Att höja kunskapsnivån inom IT och kompetensnivån avseende användning av persondatorer.
  • Att öka förståelsen för hur datorer bäst kan användas och ge insikt om fördelarna med användning av datorer.
  • Att öka produktiviteten hos dem som använder datorer i sitt dagliga arbete.
  • Att öka avkastningen på IT-investeringar.
  • Att tillhandahålla ett kompetensbevis på IT-kunskaper som gör det möjligt för alla att bli medlemmar i informationssamhället.

 

Omfattning

För att få ECDL:

Ta kontakt med ett Auktoriserat Testcenter. På testcentret bli du hänvisad till en testledare som ger dig all information du behöver.

Du börjar med att bestämma vilken eller vilka produkter du vill testa dig i:

- ECDL eMedborgare
- Basic 
- Advanced
- Andra

För att kunna börja testa behöver du ett eller flera Skills Card för den eller de produkter du vill testa dig i. Varje produkt kräver sitt specifika Skills Card (studiekort). 

© 2016 ECDL Finland | Powered by Smart Kotisivutyökalu